Bệnh viện Phổi gắp thành công dị vật cho bệnh nhân COPD.mp4
23/05/2022 -  686