Tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 quý 2 năm 2022 mũi nhắc lại lần 1 đạt 90%
14/06/2022 -  5188