Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Phổi Bắc Ninh

Thư mời báo giá gói thầu Dự án mua sắm vật tư, hoá chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động  chuyên môn tại Bệnh viện