Thống kê truy cập

Online : 6026
Đã truy cập : 139056747

Trong buổi sáng ngày 23/4, Hội nông dân huyện phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị  tập huấn về công tác bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân tiêu biểu trong toàn huyện.