Ngày 11 tháng 8 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Thực hiện văn bản số 2141/ĐS-ANAT ngày 19/7/2022 về việc kiểm tra, rà soát và bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ tại các đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ - đường sắt. Ngày 02/8 Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với  Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Tiên Du và Công ty Đường sắt Hà Lạng đi kiểm tra rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông trên những điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh.