Thu NSNN trên địa bàn tháng 9/2023 ước 1.346 tỷ đồng, giảm 14,3% so với tháng trước và tăng 5,6% so với tháng 9/2022. Tính 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước 20.042 tỷ đồng, đạt 63,4% dự toán, giảm 5,8% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa ước 14.792 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán, giảm 4,1%; thu hải quan ước 5.250 tỷ đồng, đạt 67,2% dự toán, giảm 10,3%.