Ngày 26 tháng 9 năm 2023

Ngày 22-9, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), UBND tỉnh Bình Định và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam lần thứ 24  năm 2023 với chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định”.