Ngày 11 tháng 8 năm 2022

Sáng 08/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban theo hình thức trực tuyến nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022 và xác định giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới.