Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Trung tâm y tế huyện Lương Tài kính chào quý khách!

Các lợi ích của Đề án 06

09/11/2023 19:50 Số lượt xem: 62

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025