Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Trung tâm y tế huyện Lương Tài kính chào quý khách!

TTYT huyện Lương Tài thông báo mời: Thẩm định tài sản thanh lý, phải phá dỡ để triển khai dự án

07/12/2023 13:00 Số lượt xem: 65