Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Trung tâm y tế huyện Lương Tài kính chào quý khách!

TTYT huyện Lương Tài thông báo: V/v lựa chọn tổ chức, cá nhân mua tài sản công đủ điều kiện thanh lý theo hình thức bán chỉ định năm 2024

30/01/2024 08:36 Số lượt xem: 48