Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ tổ chức Hội nghị viên chức, lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024