Các đơn vị trực thuộc

26/11/2015 14:45 Số lượt xem: 38796

 

Các đơn vị trực thuộc

STT

Tên đơn vị

Email

Điện thoại

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trung tâm chỉ đạo tuyến

Trung tâm tim mạch

Trung tâm ung bướu

Trung tâm cấp cứu và vận chuyển 115

bvdk.syt@bacninh.gov.vn

02223.821.242

2

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

bvyhctphcn.syt@bacninh.gov.vn

02223.824.581

3

Bệnh viện Mắt

bvm.syt@bacninh.gov.vn

0222.3720.806

4

Bệnh viện Phổi

bvp.syt@bacninh.gov.vn

0222.3872.313

5

Bệnh viện sức khỏe Tâm Thần

bvsktt.syt@bacninh.gov.vn

0222.3825.515

6

Bệnh viện Da liễu

bvpdl.syt@bacninh.gov.vn

0222.3861.702

7

Bệnh viện Sản - Nhi

bvsn.syt@bacninh.gov.vn

0222.3895.969,

0222.3895.958, 

0222.3895.966

8

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

ttksbt.syt@bacninh.gov.vn 

0222.3896.744

9

Trung tâm Pháp Y

ttpy.syt@bacninh.gov.vn

 

 10

Trung tâm kiểm nghiệm 

ttkn.syt@bacninh.gov.vn 

0222.3822.552

 11

Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn

ttytts.syt@bacinh.gov.vn

02223.835.995

 12

TTYT thành phố Bắc Ninh

ttyttp.syt@bacninh.gov.vn

02223.821.397

 13

TTYT huyện Quế Võ

ttytqv.syt@bacninh.gov.vn

02223.863.858

 14

TTYT huyện Thuận Thành

ttyttt.syt@bacninh.gov.vn

02223.774.460

 15

TTYT huyện Gia Bình

ttytgb.syt@bacninh.gov.vn

02223.556.279

 16

TTYT huyện Lương Tài

ttytlt.syt@bacninh.gov.vn

02223.867.075

 17

TTYT huyện Tiên Du

ttyttd.syt@bacninh.gov.vn

02223.711.058

 18

TTYT huyện Yên Phong

ttytyp.syt@bacninh.gov.vn

02223.860.209

 19

Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Ninh 

ctcpdp.syt@bacninh.gov.vn 

02223.826.789

 

Sở Y Tế