Danh bạ điện thoại - thư điện tử

20/07/2020 08:44 Số lượt xem: 11815

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - THƯ ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH NĂM 2019

 

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ BẮC NINH

Trụ sở: Số 3, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3822 419

Email: syt@bacninh.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Danh bạ

Email

Cơ quan

 Di động

I

 Ban Giám đốc Sở:

 

 

 

 

1

Tô Thị Mai Hoa

Giám đốc

ttmhoa.syt@bacninh.gov.vn

 

0913226818

2

Nguyễn Đình Tâm

Phó Giám đốc

ndtam.syt@bacninh.gov.vn

 

0912 222 377

3

Nguyễn Chí Hành

Phó Giám đốc

nchanh.syt@bacninh.gov.vn

 

0912127449

4

Nguyễn Bá Quý

Phó Giám đốc

nbquy.syt@bacninh.gov.vn

 

0912436919

II

Công đoàn ngành:

 

cd.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Tiến Dương

CT Công đoàn ngành

ntduong.syt@bacninh.gov.vn

3823 240

0985 141 848

2

Hồ Thị Xuân Thuỷ

Phó chủ tịch công đoàn ngành

htxthuy.syt@bacninh.gov.vn

 

0904 372 392

III

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

ptchc.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Dư­ơng Đức Tấn

Trưởng phòng

ddtan.syt@bacninh.gov.vn

3823 242

0989746 829

2

Nguyễn Việt Hoài

Phó phòng TCHC

nvhoai.syt@bacninh.gov.vn

3874235

0989061368

3

Đặng Đình Hiến

Phó phòng TCHC

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

 

0912588488

4

Đoàn Văn Hùng

Chuyên viên

dvhung.syt@bacninh.gov.vn

 

0919 581 027

5

Ngô Đình Hoán

KT trưởng VP

ndhoan.syt@bacninh.gov.vn

3854595

0933 612168

6

Nguyễn Thanh Hương

Chuyên viên

nthuong.syt@bacninh.gov.vn

 

0982161 059

7

Nguyễn Vân Hoàng

VP DU

nvhoang.syt@bacninh.gov.vn

 

0973658577

8

Trần Thị Hạnh

Văn thư

tthanh.syt@bacninh.gov.vn

3822 419

0972236 069

9

Nguyễn Trung Chính

Bảo vệ

 

 

01239 899 570

10

Nguyễn Đăng Bình

Bảo vệ

ndbinh.syt@bacninh.gov.vn

 

0978980698

11

Đoàn Thành Trung

Lái xe

dttrung.syt@bacninh.gov.vn

 

0946558808

12

Nguyễn Thực Cương

Lái xe

 

 

0942529222

13

Hoàng Thị Thu Trang

Tạp vụ

htttrang.syt@bacninh.gov.vn

 

0969136596

IV

Thanh tra Sở:

 

tt.syt@bacninh.gov.vn

3823 241

 

1

Lê Công Định

Chánh Tranh tra

lcdinh.syt@bacninh.gov.vn

 

0912436179

2

Nguyễn Văn Lượng

Phó Chánh thanh tra

nvluong.syt@bacninh.gov.vn

 

 

3

Nguyễn Nguyên Hùng

Phó Chánh thanh tra

nnhung.syt@bacninh.gov.vn

 

0912528161

4

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thanh tra viên

ntthong.syt@bacninh.gov.vn

 

0916892709

V

Phòng Nghiệp vụ Y

 

pnvy.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Đỗ Đức Huy Trưởng phòng ddhuy.syt@bacninh.gov.vn   0945007077

2

Nguyễn Văn Tư

Phó phòng

nvtu.syt@bacninh.gov.vn

 

0915100091

3

Lê Anh Dũng Phó phòng ladung.syt@bacninh.gov.vn   0915541976

4

Đàm Văn Tuân Chuyên viên dvtuan.syt@bacninh.gov.vn   0912 787 308

5

Trần Quý Hợp Chuyên viên tqhop.syt@bacninh.gov.vn   0978 779 281

6

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

ltthien.syt@bacninh.gov.vn

 

0904400238

VI

Phòng KH-Tài chính:

 

pkhtc.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Hữu Tước

Trưởng phòng

nhtuoc.syt@bacninh.gov.vn

 

0912410037

2

Bùi Văn Lanh Phó Trưởng phòng bvlanh.syt@bacninh.gov.vn   0912670793

3

Lê Quỳnh Lan

Phó phòng

ltqlan.syt@bacninh.gov.vn

 

01236 369 627

4

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

ntthang.syt@bacninh.gov.vn

 

0942532825

5

Vũ Thị Linh Lan

Chuyên viên

vtllan.syt@bacninh.gov.vn

 

0918969095

6

Trần Danh Thắng

Chuyên viên

tdthang.syt@bacninh.gov.vn

 

01668837167

VII

Phòng Quản lý d­ược:

 

pnvd.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Văn Lịch

Trưởng phòng

nvlich.syt@bacninh.gov.vn

3825 906

0982 820 791

2

Phạm Việt Chiến

Phó phòng

pvchien.syt@bacninh.gov.vn

 

0913151972

3

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

ntnlan.syt@bacninh.gov.vn

 

0986795185