Danh bạ điện thoại - thư điện tử

20/09/2023 08:44 Số lượt xem: 41761

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ BẮC NINH

Trụ sở: Số 3, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3822 419

Email: syt@bacninh.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Danh bạ

Email

Cơ quan

 Di động

I

 Ban Giám đốc Sở:

 

 

 

 

1

Tô Thị Mai Hoa

Giám đốc

ttmhoa.syt@bacninh.gov.vn

 

0913226818

2

Đào Khắc Hùng

Phó Giám đốc

dkhung.syt@bacninh.gov.vn

 

0912436919

3

Nguyễn Chí Hành

Phó Giám đốc

nchanh.syt@bacninh.gov.vn

 

0912127449

4

Nguyễn Bá Quý

Phó Giám đốc

nbquy.syt@bacninh.gov.vn

 

0912436919

II

Công đoàn ngành:

 

cd.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Phạm Xuân Yến

CT Công đoàn ngành

pxyen.syt@bacninh.gov.vn

 

0936810929 

2

Hồ Thị Xuân Thuỷ

Phó chủ tịch công đoàn ngành

htxthuy.syt@bacninh.gov.vn

 

0904 372 392

III

Phòng Tổ chức – Hành chính

 

ptchc.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Dư­ơng Đức Tấn

Trưởng phòng

ddtan.syt@bacninh.gov.vn

0989746 829

2

Nguyễn Việt Hoài

Phó phòng TCHC

nvhoai.syt@bacninh.gov.vn

0989061368

3

Đặng Đình Hiến

Phó phòng TCHC

ddhien.syt@bacninh.gov.vn

 

0912588488

4

Đoàn Văn Hùng

Chuyên viên

dvhung.syt@bacninh.gov.vn

 

0919 581 027

5

Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên

ntnhung3.syt@bacninh.gov.vn

0349596995

       6

Trần Quý Hợp

Chuyên viên

tqhop.syt@bacninh.gov.vn

 

0978 779 281

7

Nguyễn Vân Hoàng

VP DU

nvhoang.syt@bacninh.gov.vn

 

0973658577

      8

Trần Thị Hạnh

Văn thư

tthanh.syt@bacninh.gov.vn

3822 419

0972236 069

9

Nguyễn Đăng Bình

Bảo vệ

ndbinh.syt@bacninh.gov.vn

 

0978980698

10

Đoàn Thành Trung

Lái xe

dttrung.syt@bacninh.gov.vn

 

0946558808

11

Nguyễn Thực Cương

Lái xe

ntcuong.syt@bacninh.gov.vn 

 

0942529222

IV

Thanh tra Sở:

 

tt.syt@bacninh.gov.vn

 

1

Nguyễn Văn Lượng

Phó Chánh thanh tra - Phụ trách phòng

nvluong.syt@bacninh.gov.vn

 

0364663368

2

Nguyễn Nguyên Hùng

Phó Chánh thanh tra

nnhung.syt@bacninh.gov.vn

 

0912528161

3

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thanh tra viên

ntthong.syt@bacninh.gov.vn

 

0916892709

       4

Đàm Văn Tuân

Chuyên viên

dvtuan.syt@bacninh.gov.vn

 

0912 787 308

5

Ngô Đình Hoán

KT trưởng VP

ndhoan.syt@bacninh.gov.vn

0933 612168

6

Nguyễn Thị Ngọc

Thanh tra viên

ntngoc9.syt@bacninh.gov.vn

0975812496

V

Phòng Nghiệp vụ Y

 

pnvy.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Phạm Văn Tuấn

Trưởng phòng

pvtuan.syt@bacninh.gov.vn

 

0973589904

2

Bùi Văn Lanh

Phó Trưởng phòng

bvlanh.syt@bacninh.gov.vn

 

0912670793

  3

Nguyễn Thanh Hương

Chuyên viên

nthuong.syt@bacninh.gov.vn

 

0982161 059

4

Vũ Đình Phan

Chuyên viên

vdphan1.syt@bacninh.gov.vn

0984904905

5

Nguyễn Quốc Huy

Chuyên viên

nqhuy1.syt@bacninh.gov.vn

0981251984

6

Nguyễn Thị Hải Hà

Chuyên viên

nthha1.syt@bacninh.gov.vn

0978299096

7

Phạm Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

ntnanh1.syt@bacninh.gov.vn

0918955604

  8

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

ltthien.syt@bacninh.gov.vn

 

0904400238

VI

Phòng KH-Tài chính:

 

pkhtc.syt@bacninh.gov.vn

 

 

1

Nguyễn Hữu Tước

Trưởng phòng

nhtuoc.syt@bacninh.gov.vn

 

0912410037

2

Lê Quỳnh Lan

Phó phòng

ltqlan.syt@bacninh.gov.vn

 

01236 369 627

       3

Lê Anh Dũng

Phó phòng

ladung.syt@bacninh.gov.vn

 

0915541976

4

Phan Việt Hà

Chuyên viên

ptha.syt@bacninh.gov.vn

0903476866

5

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên

ntthang.syt@bacninh.gov.vn

 

0942532825

6

Nguyễn Thị Huyền Linh

Chuyên viên

nthlinh.syt@bacninh.gov.vn

0986107025

7

Nguyễn Thị Hồng Sang

Chuyên viên

nthsang.syt@bacninh.gov.vn

0812828422

8

Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên viên

nnanh.syt@bacninh.gov.vn

0916516588

VII

Phòng Quản lý d­ược:

 

pnvd.syt@bacninh.gov.vn

 

 

   1

Phạm Việt Chiến

Trưởng phòng

pvchien.syt@bacninh.gov.vn

 

0913151972

   2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Trưởng phòng

ntnlan.syt@bacninh.gov.vn

 

0986795185

   3

Trần Danh Thắng

Chuyên viên

tdthang.syt@bacninh.gov.vn

 

01668837167

4

Lê Thuỳ Trang

Chuyên viên

lttrang5.syt@bacninh.gov.vn

 

0987207286

5

Nguyễn Thị Dung

Chuyên viên

ntdung7.syt@bacninh.gov.vn

 

0869686129

VIII

Phòng Dân số

 

 

 

 

  1

Nguyễn Văn Tư

Phó phòng

nvtu.syt@bacninh.gov.vn

 

0915100091

2

Nguyên Thị Thu

Chuyên viên

ntthu5.syt@bacninh.gov.vn

0358366186

3

Hồ Thị Phương Dung

Chuyên viên

htpdung1.syt@bacninh.gov.vn

0812554519