Từ ngày: 24/09/2023  -  Đến ngày: 30/09/2023
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
24/09/2023
Thứ 2
25/09/2023
Thứ 3
26/09/2023
Thời gian: 08:00
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc Hội
Vị trí: Nhân Thắng, Gia Bình
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thứ 4
27/09/2023
Thời gian: 08:00
Làm việc với Công an tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch phối hợp số 01 về Đề án 06
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Phó Giám đốc Đào Khắc Hùng
Thứ 5
28/09/2023
Thời gian: 08:00
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật BHXH
Vị trí: TTVH Kinh Bắc
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 6
29/09/2023
Thứ 7
30/09/2023
Thời gian: 07:30
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Vị trí: UBND tỉnh
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa