Từ ngày: 20/03/2023  -  Đến ngày: 26/03/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
20/03/2023
Thứ 3
21/03/2023
Thời gian: 07:30
Họp UBND tỉnh tháng 3
Vị trí: UBND tỉnh
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thời gian: 13:30
Thẩm định DMKT TTYT Gia Bình, Lương Tài
Vị trí: TTYT Lương Tài, Gia Bình
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 4
22/03/2023
Thời gian: 09:00
Họp mua sắm thuốc Methadone
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thời gian: 14:00
Làm việc với UBND Thành phố Bắc Ninh về hiện trạng nhà đất Trạm Y tế
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 5
23/03/2023
Thời gian: 14:00
Ký giao ước thi đua khối VH-XH
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thứ 6
24/03/2023
Thứ 7
25/03/2023
Chủ nhật
26/03/2023