Từ ngày: 03/07/2022  -  Đến ngày: 09/07/2022
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
03/07/2022
Thứ 2
04/07/2022
Thứ 3
05/07/2022
Thời gian: 07:00
Hội nghị chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh
Vị trí: Trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thời gian: 08:00
Làm việc với UBKT Tỉnh ủy
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thứ 4
06/07/2022
Thời gian: 08:00
Hội nghị triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS
Vị trí: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thứ 5
07/07/2022
Thời gian: 08:00
Hội nghị giao ban công tác tiêm chủng Vắc xin Covid - 19
Vị trí: Sở Y tế
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Bá Quý
Thứ 6
08/07/2022
Thứ 7
09/07/2022