Từ ngày: 26/02/2024  -  Đến ngày: 03/03/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
26/02/2024
Thời gian: 08:00
Chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ”
Vị trí: Trường Cao đẳng cơ điện
Lãnh đạo: - Phó giám đốc Nguyễn Chí Hành
Thứ 3
27/02/2024
Thời gian: 07:30
Họp UBND tỉnh
Vị trí: ubnd tỉnh
Lãnh đạo: Giám đốc - Giám đốc Tô Thị Mai Hoa
Thứ 4
28/02/2024
Thứ 5
29/02/2024
Thứ 6
01/03/2024
Thứ 7
02/03/2024
Chủ nhật
03/03/2024