Thống kê truy cập

Online : 5592
Đã truy cập : 138801629

Hội nghị triển khai Kế hoạch kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học

08/11/2023 17:15 Số lượt xem: 357

Sáng 11/8, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

Kế hoạch số 2722/KHLN SYT-SGD ĐT ngày 23/10/2023 của Sở Y tế - Sở Giáo dục đào tạo đặt mục tiêu 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đánh giá được tỉ lệ trẻ thiếu các mũi tiêm theo khuyến cáo của Chương trình TCMR trong năm 2023. Kết quả rà soát năm 2023 là tiền đề xây dựng kế hoạch triển khai các năm tiếp theo, liên quan đến vấn đề cung ứng vắc xin.

Dự kiến thời gian triển khai sẽ trong tháng 11/2023. Đối tượng được kiểm tra tiền sử tiêm chủng là tất cả trẻ em khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục tiểu học (lớp 1) bao gồm công lập, dân lập và bán công trên địa bàn tỉnh. Loại vắc xin cần kiểm tra là tất cả các vắc xin trong TCMR hoặc có thành phần tương tự. Chương trình sẽ triển tại cả 08 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Liên ngành y tế - giáo dục sẽ phối hợp truyền thông cho người dân nắm được, tích cực phối hợp với các nhà trường, y tế địa phương trong việc triển khai kế hoạch này. Các bước tổ chức kiểm tra tiền sử tiêm chủng, rà soát, cập nhật tiền sử tiêm chủng sẽ được các cơ quan y tế phối hợp với các trường học thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/11/2023.

Đồng chí Đào Khắc Hùng – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, Bắc Ninh là một trong các tỉnh khu vực miền Bắc triển khai thí điểm việc kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Năm 2024, chương trình sẽ mở rộng diện triển khai ra khoảng 30% tỉnh, thành phố trên cả nước và triển khai trên toàn quốc từ năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các TTYT tuyến huyện chỉ đạo các Trạm Y tế trên địa bàn thực hiện việc kiểm tra tiền sử tiêm chủng của trẻ nhập học tại các trường mầm non, tiểu học (lớp 1) trên cơ sở thông tin về trẻ do nhà trường cung cấp và trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Đảm bảo sau rà soát, thông tin về lịch sử tiêm chủng của trẻ sẽ được cập nhật đầy đủ lên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Bên cạnh đó, sau khi có kết quả rà soát các mũi tiêm còn thiếu của trẻ, các cơ quan y tế cung cấp cho nhà trường để thông báo đến gia đình học sinh, khuyến cáo gia đình sớm đưa những trẻ còn thiếu mũi vắc xin phòng bệnh đến các cơ sở tiêm chủng vắc xin để được tiêm bổ sung, tăng cường miễn dịch bảo vệ cho trẻ.

Thanh Xuân