Thống kê truy cập

Online : 5882
Đã truy cập : 139045977

Danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

29/02/2024 15:00 Số lượt xem: 6155

STT

Tên cơ sở Thời điểm thông báo đáp ứng GSP Địa chỉ kho bảo quản Phạm vi hoạt động bảo quản Văn bản thông báo Điều kiện bảo quản

1

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài 23/7/2019 Đường Hàn Thuyên, Thị trấn Thứa, Lương Tài Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 95/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 22/7/2019 Đường Nguyễn Quyền, Võ Cường, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 93/TB-SYT Điều kiện thường, điều kiện lạnh 2°C-8°C và điều kiện nhiệt độ -15°C đến -25°C

3

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ 12/7/2019 Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 91/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

4

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du 16/7/2019 Thôn Hoài Thượng, Liên Bão, Tiên Du Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 90/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

5

Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh 17/7/2019 Đường Lê Phụng Hiểu, Vệ An, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 89/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

6

Bệnh viện Đa khoa Ngã Tư Hồ 11/7/2019 Số 5 khu Bến Hồ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 86/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

7

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Hoàn Mỹ 8/7/2019 469 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc Ninh Vắc xin 80/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

8

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 20/9/2019 Số 1 Gia Định, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 77/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

9

Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn 4/7/2019 Phố Mới, Đồng Nguyên, TP Từ Sơn Thuốc hóa dược, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 76/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

10

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ - Phòng khám đa khoa Tâm Đức 3/7/2019 Xuân Đài, Đình Bảng, TP Từ Sơn Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 72/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

11

Phòng khám đa khoa Tuấn Thành, Công ty TNHH Tuấn Thành Liên 2/7/2019 Đông Du, Đào Viên, Quế Võ Vắc xin 70/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

12

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 2/7/2019 Thị trấn Chờ, Thị trấn Chờ, Yên Phong Thuốc hóa dược, Thuốc cổ truyền, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 69/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

13

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Bảo Việt thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Bảo Việt 19/8/2022 Số 21 Nguyễn Cao, Ninh Xá, TP Bắc Ninh Vắc xin 159/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

14

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 20/9/2019 Số 1 Gia Định, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 277/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

15

Phòng Tiêm vắc xin dịch vụ 108 3/10/2019 Số 550 Nguyễn Trãi, Võ Cường, TP Bắc Ninh Vắc xin 284/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

16

Phòng Tiêm chủng dịch vụ Yên Phong - Bắc Ninh 15/10/2019 Số 21 đường 198, Thị trấn Chờ, Yên Phong Vắc xin 295/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

17

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Kinh Bắc  - thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Dự phòng Kinh Bắc 5/11/2019 Số 19, Nguyễn Đức Ánh, Đại Phúc, TP Bắc Ninh Vắc xin 307/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

18

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Quế Võ 11/11/2019 Số 207 đường 219, khu 4, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Vắc xin 308/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

19

Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Từ Sơn 12/11/2019 Số 474 Phố Mới, Đồng Nguyên, TP Từ Sơn Vắc xin 315/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

20

Phòng Tiêm vắc xin Tuấn Thành 2, Công ty TNHH Dịch vụ Y tế An Khang 26/11/2019 Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Vắc xin 320/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

21

Phòng Tiêm chủng vắc xin VINAVAC thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế VINVAC 13/2/2020 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, TP Từ Sơn Vắc xin 18/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

22

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Hoàn Mỹ 2 trực thuộc Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ 2 6/5/2021 Ngã Tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành Vắc xin 63/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

23

Phòng tiêm chủng Thành An - Thuộc công ty TNHH dịch vụ y tế Thành An Bắc Ninh 15/1/2020 Thôn Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du Vắc xin 13/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

24

Trung tâm tiêm chủng số 1 Thuận Thành 19/3/2020 Thôn Tư Thế, Trí Qủa, Thuận Thành Vắc xin 37/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

25

VNVC Bắc Ninh - Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam 24/3/2020 Số 458 Nguyễn Văn Cừ, Võ Cường, TP Bắc Ninh Vắc xin 40/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C và điều kiện nhiệt độ -15°C đến -25°C

26

Phòng khám đa khoa Quốc tế Nhân Đức thuộc Công ty cổ phần bệnh viên quốc tế Nhân Đức 14/4/2020 Khu Lãm Làng, Vân Dương, TP Bắc Ninh Vắc xin 54/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

27

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Bảo Việt - Y Cao thuộc Công ty cổ phần bệnh viện Y Cao Hà Nội 19/5/2020 Số 134 Hai Bà Trưng, Thị trấn Lim, Tiên Du Vắc xin 66/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

28

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ VIPHACIN 18/5/2020 Số 328 Đường Hàn Thuyên, Thị trấn Thứa, Lương Tài Vắc xin 67/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

29

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ ECO Lương Tài 16/12/2021 Giàng, Thị trấn Thứa, Lương Tài Vắc xin 270/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

30

Cơ sở Tiêm chủng vắc xin Dịch vụ Tâm Đức 9/3/2020 Đức Tái, Chi Lăng, Quế Võ Vắc xin 30/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

31

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Gia Bình 29/6/2020 Số 76 Bình Than, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình Vắc xin 198/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

32

Trung tâm Tiêm chủng Thu Hương Thuận Thành 15/4/2020 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Thuận Thành Vắc xin 205/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

33

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Family 31/8/2020 Số 12, đường Võ Cường 11, Võ Cường, TP Bắc Ninh Vắc xin 227/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

34

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 25/12/2020 Thanh Phương, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 380/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

35

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh 30/12/2020 Thanh Phương, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 05/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

36

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ thị trấn Chờ 5/1/2021 Số 22 đường 286, Thị trấn Chờ, Yên Phong Vắc xin 04/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

37

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 20/1/2021 Huyền Quang, Võ Cường, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 18/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

38

Bệnh viện Quân Y 110 19/3/2021 Khu 5, Thị Cầu, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 36/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

39

Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Bách thuộc công ty TNHH An Bách Group 9/7/2021 Số 3 đường Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, TP Bắc Ninh Vắc xin 135/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

40

Bệnh viện Mắt Sông Cầu 12/7/2021 Số 221 đường Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 147/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

41

Trung tâm tiêm chủng chi nhánh Gióng Từ Sơn thuộc Công ty cổ phần GIONG Việt Nam 12/7/2021 Đền Đô, Đình Bảng, TP Từ Sơn Vắc xin 148/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

42

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh 31/7/2021 Đồi Búp Lê, Vũ Ninh, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc độc) 159/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

43

Bệnh viện Mắt Bắc Ninh 30/7/2021 Phố Và, Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 160/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

44

 Bệnh viện Da liễu 20/8/2021 Qủa Cảm, Hòa Long, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc độc, Thuốc trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 178/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

45

Trung tâm tiêm chủng Gióng Tiên Du – Công ty cổ phần Gióng Từ Sơn 25/10/2021 Căn hộ L33-CL6 Khu đô thị Tân Việt Tiến, Dương Húc, Đại Đồng, Tiên Du Vắc xin 226/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

46

Phòng tiêm chủng Thuận An thuộc công ty TNHH Y dược Thuận An 11/11/2021 Thôn Cầu Đào, Nhân Thắng, Gia Bình Vắc xin 242/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

47

Trung tâm tiêm chủng Tràng An- Quế Võ thuộc Chi nhánh trung tâm ứng dụng y học dự phòng tại huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 5/11/2021 Khu 3, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Vắc xin 241/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

48

Công ty TNHH Y tế VSC - Phòng tiêm vắc xin VSC 20/9/2021 Thôn Đỉnh, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Vắc xin 202/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

49

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Dr.Care Gia Bình 22/11/2021 Phố Ngụ , Nhân Thắng, Gia Bình Vắc xin 244/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

50

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân 29/11/2021 Thửa đất số 272, tờ bản đồ 04, Thị trấn Phố Mới, Quế Võ Thuốc hóa dược, Thuốc cổ truyền (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc độc) 252/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

51

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Đông Yên 3/12/2021 Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong Vắc xin 256/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

52

Trung tâm tiêm chủng Vắc xin – Công nghệ cao thành phố Từ Sơn 16/1/2024 Phố Mới, Tương Giang, TP Từ Sơn Vắc xin 05/TC-CNC Điều kiện lạnh 2°C-8°C

53

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin chi nhánh tỉnh Bắc Ninh – Công ty cổ phần Vắc xin VACCO 21/1/2022 Thôn Lộ Bao, Nội Duệ, Tiên Du Vắc xin 16/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

54

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Tâm Bình 18/2/2022 Đông Yên, Đông Phong, Yên Phong Vắc xin 14/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

56

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin thị trấn Hồ 4/4/2022 Số 989, đường Âu Cơ, Thị trấn Hồ, Thuận Thành Vắc xin 63/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

57

hòng khám đa khoa Khu công nghiệp Quế Võ - Trực thuộc Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế An Bình 19/4/2022 Khu Thái Bảo, Nam Sơn, TP Bắc Ninh Vắc xin 75/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

58

Trung tâm tiêm chủng Tràng An 27/11/2023 Số 146, đường Bình Than, Võ Cường, TP Bắc Ninh Vắc xin 104/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

59

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Hiên Vân 27/6/2022 Thôn Kiều, Hiên Vân, Tiên Du Vắc xin 111/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

60

Bệnh xá công an Bắc Ninh 28/6/2022 Số 23, Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc) 108/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

61

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc 20/7/2021 Cụm công nghiệp Võ Cường, Võ Cường, TP Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc độc) 149/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

62

Phòng tiêm vắc xin Tuấn Thành 1 - Công ty TNHH dịch vụ y tế An Khang 4/8/2022 Đông Du, Đào Viên, Quế Võ Vắc xin 142/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

63

Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng VAAC-Từ Sơn 22/8/2022 Số 1, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Tân Hồng, TP Từ Sơn Vắc xin 163/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

64

Phòng tiêm chủng An Bình - Trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Bình 27/10/2022 Lô 9-14 LK6 khu nhà ở số 3, Yên Trung, Yên Phong Vắc xin 185/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

65

Phòng tiêm chủng Potec 74 Bắc Ninh trực thuộc Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Y tế Đông Nam 12/5/2023 Thôn Long Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 1184/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

66

Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II 5/6/2023 Cánh đồng Rền, khu 5, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Thuốc hóa dược, Thuốc dược liệu, Thuốc cổ truyền, Sinh phẩm, Vắc xin (bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc gây nghiện, Thuốc hướng thần, Thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần) 72/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C
67 Trung tâm tiêm chủng VNVC Quế Võ - Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam 9/6/2023 Phố Mao Dộc, Phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 74/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C
68 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ 5S Gia Bình 29/12/2023 Số 22, Đường Lê Văn Thịnh, Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 115/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C
69 Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu 25/12/2023 Số 246-248 Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 113/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C
70 Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Từ Sơn 2/1/2024 Số 474 Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Vắc xin Xem tại đây Điều kiện lạnh 2°C-8°C
71 Trung tâm tiêm chủng Gióng Hương Mạc, Công ty Cổ phần GIONG Việt Nam 17/01/2024 Lô 06, khu đô thị Phú Điền, phường Hương Mạc, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 09/CV-GVN Điều kiện lạnh 2°C-8°C
72 Trung tâm tiêm chủng VNVC Từ Sơn - Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam  23/1/2024 Khu DVDC Đồng Khu, khu phố Đình,  phường Đình Bảng, TP Từ Sơn  Vắc xin 14/2024/VNVC Điều kiện lạnh 2°C-8°C
73 Trung tâm tiêm chủng Pasteur Hà Nội 29/2/2024 Lô BT31, đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vắc xin 01/24/TTTC Điều kiện lạnh 2°C-8°C
Nguồn: Sở Y tế