Thống kê truy cập

Online : 3996
Đã truy cập : 112968134

Danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

09/06/2023 08:13 Số lượt xem: 4539

STT

Tên cơ sở Văn bản thông báo Điều kiện bảo quản

1

Trung tâm Y tế huyện Lương Tài 95/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh 93/TB-SYT Điều kiện thường, điều kiện lạnh 2°C-8°C và điều kiện nhiệt độ -15°C đến -25°C

3

Trung tâm Y tế huyện Quế Võ 91/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

4

Trung tâm Y tế huyện Tiên Du 90/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

5

Trung tâm Y tế Thành phố Bắc Ninh 89/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

6

Bệnh viện Đa khoa Ngã Tư Hồ 86/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

7

Phòng tiêm chủng Tâm An số 6 85/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

8

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Hoàn Mỹ 80/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

9

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Pasteur Hà Nội - Bắc Ninh 79/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

10

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 77/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

11

Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn 76/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

12

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ - Phòng khám đa khoa Tâm Đức 72/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

13

Phòng khám đa khoa Tuấn Thành, Công ty TNHH Tuấn Thành Liên 70/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

14

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong 69/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

15

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Bảo Việt thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe Bảo Việt 159/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

16

Trung tâm Y tế huyện Gia Bình 277/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

17

Phòng Tiêm vắc xin dịch vụ 108 284/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

18

Phòng Tiêm chủng dịch vụ Yên Phong - Bắc Ninh 295/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

19

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Kinh Bắc  - thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Dự phòng Kinh Bắc 307/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

20

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ Quế Võ 308/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

21

Phòng Tiêm chủng Vắc xin dịch vụ Từ Sơn 315/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

22

Phòng Tiêm vắc xin Tuấn Thành 2, Công ty TNHH Dịch vụ Y tế An Khang 320/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

23

Phòng Tiêm chủng vắc xin VINAVAC thuộc Công ty cổ phần dịch vụ y tế VINVAC 18/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

24

Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Hoàn Mỹ 2 trực thuộc Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ 2 63/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

25

Phòng tiêm chủng Thành An - Thuộc công ty TNHH dịch vụ y tế Thành An Bắc Ninh 13/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

26

Trung tâm tiêm chủng số 1 Thuận Thành 37/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

27

VNVC Bắc Ninh - Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam 40/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C và điều kiện nhiệt độ -15°C đến -25°C

28

Phòng khám đa khoa Quốc tế Nhân Đức thuộc Công ty cổ phần bệnh viên quốc tế Nhân Đức 54/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

29

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Bảo Việt - Y Cao thuộc Công ty cổ phần bệnh viện Y Cao Hà Nội 66/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

30

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ VIPHACIN 67/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

31

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ ECO Lương Tài 270/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

32

Cơ sở Tiêm chủng vắc xin Dịch vụ Tâm Đức 30/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

33

Trung tâm Tiêm chủng vắc xin Gia Bình 198/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

34

Trung tâm Tiêm chủng Thu Hương Thuận Thành 205/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

35

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Family 227/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

36

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh 380/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

37

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh 05/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

38

Phòng Tiêm chủng vắc xin dịch vụ thị trấn Chờ 04/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

39

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh 18/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

40

Bệnh viện Quân Y 110 36/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

41

Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Bách thuộc công ty TNHH An Bách Group 135/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

42

Bệnh viện Mắt Sông Cầu 147/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

43

Trung tâm tiêm chủng chi nhánh Gióng Từ Sơn thuộc Công ty cổ phần GIONG Việt Nam 148/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

44

Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Bắc Ninh 159/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

45

Bệnh viện Mắt Bắc Ninh 160/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

46

 Bệnh viện Da liễu 178/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

47

Trung tâm tiêm chủng Gióng Tiên Du – Công ty cổ phần Gióng Từ Sơn 226/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

48

Phòng tiêm chủng Thuận An thuộc công ty TNHH Y dược Thuận An 242/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

49

Trung tâm tiêm chủng Tràng An- Quế Võ thuộc Chi nhánh trung tâm ứng dụng y học dự phòng tại huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh 241/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

50

Công ty TNHH Y tế VSC - Phòng tiêm vắc xin VSC 202/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

51

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Dr.Care Gia Bình 244/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

52

Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân 252/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

53

Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Đông Yên 256/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

54

Trung tâm tiêm chủng Vắc xin – Công nghệ cao thành phố Từ Sơn 13/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

55

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin chi nhánh tỉnh Bắc Ninh – Công ty cổ phần Vắc xin VACCO 16/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

56

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Tâm Bình 14/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

57

Trung tâm tiêm chủng Gióng Từ Sơn 2 – Công ty Cổ phần Gióng Từ Sơn 28/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

58

Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin thị trấn Hồ 63/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

59

hòng khám đa khoa Khu công nghiệp Quế Võ - Trực thuộc Công ty Cổ phần bệnh viện quốc tế An Bình 75/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

60

Trung tâm tiêm chủng Tràng An 110/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

61

Trung tâm tiêm chủng vắc xin Hiên Vân 111/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

62

Bệnh xá công an Bắc Ninh 108/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

63

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc 149/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C

64

Phòng tiêm vắc xin Tuấn Thành 1 - Công ty TNHH dịch vụ y tế An Khang 142/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

65

Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng VAAC-Từ Sơn 163/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

66

Phòng tiêm chủng An Bình - Trực thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Bình 185/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

67

Phòng tiêm chủng Potec 74 Bắc Ninh trực thuộc Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Y tế Đông Nam 1184/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C

68

Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II 72/TB-SYT Điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C-8°C
69 Trung tâm tiêm chủng VNVC Quế Võ - Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam 74/TB-SYT Điều kiện lạnh 2°C-8°C
Nguồn: Sở Y tế