Thống kê truy cập

Online : 9094
Đã truy cập : 131501846

Cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

30/05/2023 09:44 Số lượt xem: 999
STT Tên đơn vị Địa chỉ Văn bản
1 Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam Số 29, phố Thị Chung, Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0946129176. Email: moitruongvec90@gmail.com

11/TB-SYT

02/2023VEC

206/BC-SYT

2 Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghệ môi trường ETECH Số 172, đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0988.411.115

329/TB-SYT

61/TB-SYT

003/ETECH-CV

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh Đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0222.3822.535

67/TB-SYT

Chỉ tiêu QT