Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3698
Đã truy cập : 68309768

Nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh

11/05/2022 09:18 Số lượt xem: 223

Để tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế,  Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài ngành triển khai thực hiện tốt các quy định về hoạt động công tác điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Các đơn vị kiện toàn công tác điều dưỡng, bố trí đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu chăm sóc và phục vụ người bệnh với đặc thù của từng khoa, phòng, đảm bảo đúng quy định, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Thực hiện chuẩn hóa điều dưỡng, hộ sinh theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật, kỹ năng chăm sóc; tổ chức bình bệnh án và cải tiến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án. Kiểm tra, đánh giá thực hiện công tác chuyên môn, kỹ thuật của điều dưỡng, giám sát việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật điều dưỡng theo tiêu chí đánh giá; khuyến khích việc nghiên cứu, sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại đơn vị.

Toàn bộ cán bộ của các đơn vị phải được quán triệt thực hiện hiệu quả “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số  2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế. Các đơn vị tổ chức tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho điều dưỡng, hộ sinh, giám sát thực hiện chuẩn đạo đức điều dưỡng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tiếp tục triển khai các quy định về phòng chống dịch, 5S và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” tại đơn vị.

Các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chăm sóc người bệnh, đặc biệt các khoa trọng điểm, có số bệnh nhân đông như khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, sơ sinh, sản phụ khoa... Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể điều dưỡng, hộ sinh/hội viên Chi hội điều dưỡng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Điều dưỡng thế giới (12/5), ôn lại truyền thống của Ngành Điều dưỡng Việt Nam. Lồng ghép tổ chức các hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và sự hài lòng người bệnh./.

Nguyễn Oanh