Thống kê truy cập

Online : 4386
Đã truy cập : 112971995

Triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

14/09/2023 08:40 Số lượt xem: 66

Sở Y tế vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 nhằm tạo sức lan toả và sự chuyển biến quan trọng tới toàn thể cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đơn vị trong ngành tiếp tục phát động các phong trào của Đoàn thanh niên như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại khuôn viên cơ quan, đơn vị, tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công nhân viên chức trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Yêu cầu các cơ quan đơn vị của ngành tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến các hoạt động vì môi trường.... Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở, chạy chữ khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng điện tử LED và trên trang chủ website của đơn vị (nếu có); Mở chuyên mục trên website của đơn vị đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

Các đơn vị phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Nguồn: CDC