Thông tin liên hệ

26/11/2015 14:45 Số lượt xem: 6203

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH


Địa chỉ: 
 

Số 3 Đường Lý Thái Tổ - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh

Điện thoại: 
 
 
02223822419

Fax:   
 
 
Fax: 02223824632

Email: 
 
 
syt@bacninh.gov.vn; soytebacninh@gmail.com
Sở Y Tế