Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2908
Đã truy cập : 65585541

Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa

06/05/2022 08:52 Số lượt xem: 680

Theo Công văn 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau: