Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3009
Đã truy cập : 63238196

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vắc xin COVID-19

12/05/2022 09:28 Số lượt xem: 58

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng và đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên quan đến công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 tập trung tăng cường quản lí, sử dụng hiệu quả vắc xin.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huy động nguồn lực trên địa bàn tiếp tục rà soát đối tượng và tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng COVID1-19 cho người dân và trẻ em đảm bảo đúng thời gian, đúng loại vắc xin khi được phân bổ; ưu tiên sử dụng vắc xin Moderna do COVAX Facility viện trợ để tiêm cho trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị thường xuyên đánh giá Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ được thực hiện tiêm chủng khi cơ sở đạt Tiêu chí an toàn. Nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với bất kỳ hình thức nào;

Các cơ sở tiêm chủng thực hiện đầy đủ quy trình tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cấp cứu tại điểm tiêm; cập nhật thông tin của đối tượng tiêm và xuất danh sách vào phần mềm Excel để quản lý và tiến hành ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” kịp thời theo quy định; cập nhật lưu trữ danh sách người dân, trẻ em đã sử dụng vắc xin hằng ngày; đối chiếu số đối tượng, số vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin còn lại…báo cáo kịp thời về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hằng ngày theo dõi, rà soát tình hình sử dụng vắc xin trên địa bàn, nắm bắt số lượng đối tượng đã tiêm, chưa tiêm vắc xin và chủ động điều phối đến các đơn vị, điểm tiêm để triển khai tiêm ngay cho người dân trên cơ sở số lượng, chủng loại vắc xin được phân bổ. Đơn vị chủ động cập nhật, rà soát tình hình sử dụng vắc xin, số đối tượng, số vắc xin còn tồn, báo cáo kịp thời về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để điều phối vắc xin phù hợp; cân đối đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, tuyệt đối không hủy bỏ vắc xin COVID-19

Nguyễn Oanh