Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3507
Đã truy cập : 72732438

Tập huấn tạo lập, quản trị và vận hành Trang thông tin điện tử cho các đơn vị trực thuộc Sở

23/09/2022 08:51 Số lượt xem: 33

Ngày 22/9, Sở Y tế phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn tạo lập, quản trị và vận hành Trang thông tin điện tử thành phần cho các đơn vị trong ngành. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị. Hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện các nội dung về chuyển đổi số, công khai, minh bạch trong các hoạt động của ngành y tế và nâng cao chất lượng công tác xã hội tại các cơ sở y tế.

Các đại biểu tham gia tập huấn được giảng viên của Trung tâm Công nghthông tin và Truyn tng quán trit mt sni dung Nghđịnh s42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 ca Chính phquy đnh vviệc cung cấp thông tin và dch vụ công trc tuyến ca cơ quan nhà nưc trên môi trưng mng; hưng dn thiết kế bcc Trang thông tin đin tthành phn ca các đơn vị; hưng dẫn qun trị nội dung trang thông tin đin tử; hưng dẫn viết, biên tp tin bài trên trang thông tin điện t.

Sau nội dung tập huấn về lí thuyết, các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành y tế được giảng viên của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực tiếp hướng dẫn và thực hành cách tạo lập trang thông tin điện tthành phn ca Cng thông tin đin ttnh Bắc Ninh có dng tendonvi.syt.bacninh.gov.vn. Từ đó, mi đơn vschđộng qun tr, vận hành trang tng tin điện tthành phần ca đơn vmình đ đăng tải các tin, bài, qung bá hình nh hoạt động ca đơn vđngưi dân ddàng tra cu, tìm kiếm các thông tin vdch vđơn vđang cung cp.

Nguyễn Oanh