Thống kê truy cập

Online : 3512
Đã truy cập : 112971373

Tăng cường phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ

14/08/2022 08:51 Số lượt xem: 174

Để chủ động giám sát bệnh đậu mùa khỉ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, với tinh thần và giải pháp là “Sớm một bước, cao hơn một mức”, Sở Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị trong và ngoài ngành y tế yêu cầu theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức truyền thông cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch; lưu ý truyền thông cho các đối tượng có nguy cơ cao, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động khai báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh.

Các đơn vị tăng cường giám sát dịch từ cơ sở, phát hiện ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không để bị động. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị và chăm sóc người mắc đậu mùa khỉ; củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Đảm bảo các quy định về phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; đặc biệt lưu ý ưu tiên bảo vệ lực lượng y tế, đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dễ bị tổn thương. Các đơn vị tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chăm sóc, điều trị người mắc bệnh và các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo bệnh đậu mùa khỉ tại cơ sở y tế.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các Phòng Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và thống kê, báo cáo theo đúng quy định. Đề nghị các Phòng Y tế tiếp tục tham mưu cho UBND các huyện, thành phố và phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập tăng cường giám sát phát hiện dịch, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, thống kê báo cáo theo đúng quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục cập nhật các văn bản, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác giám sát, xét nghiệm và xử lý các trường hợp mắc, nghi mắc đậu mùa khỉ tập huấn cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Theo dõi diễn biến dịch bệnh đậu mùa khỉ, tổng hợp báo cáo hằng tuần về Sở Y tế; nhận định, đánh giá tình hình dịch và đề xuất các giải phòng chống.

Lê Hồng